Actief voor de school

Onze school hecht veel waarde aan een actieve betrokkenheid van de ouders, omdat dat past binnen onze daltonvisie en omdat de school hierdoor een veel interessantere leerplek voor de kinderen wordt. In de praktijk betekent dit dat ouders kunnen meewerken aan vele,...

Nieuwe leerlingen

Veel bezoekers van deze website zullen dat doen, omdat zij een school voor hun kind of kinderen zoeken. Hier leggen wij u uit hoe dat in zijn werk gaat. Een school zoeken U zoekt een nieuwe school omdat: uw kind bijna 4 jaar wordt u gaat verhuizen naar Roden of Nieuw...

Communicatie

De school communiceert met u over de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast worden ouders zoveel mogelijk geïnformeerd over wat er zoal op school plaatsvindt. Overdracht van informatie over het functioneren van het kind, tussen ouders en school vindt altijd plaats in...

Ziekte, verlof en leerplicht

Vanaf de eerste officiële schooldag van uw kind gaat het normaal gesproken iedere dag naar school. Om ongerustheid te voorkomen als een kind niet op school is, is het van belang dat ouders en school goed communiceren over de eventuele afwezigheid van het kind. Ziekte...

Veilig naar school

Elke dag komen en gaan er bijna 300 kinderen en vele ouders/oppassers naar de school. Dat moet natuurlijk veilig gebeuren. Daarvoor zijn afspraken gemaakt, waarvan we hopen dat iedereen zich daarna zal houden in verband met de veiligheid van de kinderen. Zie het...

Ouderbijdrage

De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder jaar vastgesteld tijdens de jaarlijkse Jaarpresentatie van de oudergeledingen en wordt vermeld in de Jaargids en/of de Valkinfo. Daarnaast wordt aan u een bijdrage voor de jaarlijkse schoolreis gevraagd. De hoogte van het...