Kinderen zijn uiteraard de belangrijkste personen in een school. Om hen draait het allemaal. Geen wonder dat we graag willen dat ze meedenken, meepraten en meedoen.

Leerlingenraad

Het Valkhof is een Daltonschool. We willen de kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren, maar ook voor elkaar en voor de school.

Dat betekent onder andere, dat je niet passief blijft, maar ook zelf meedenkt over hoe de dingen beter of leuker zouden kunnen worden.

Zo doen ze dat bijvoorbeeld
De leerlingenraad is een voorbeeld van praktische democratie. Deze vertegenwoordigers van de leerlingen bespreken alle dingen die de kinderen bezighouden.

Ze komen met ideeën en voorstellen en kunnen die bijvoorbeeld bespreken met de leerkrachten, de directeur of de oudervereniging. De bijeenkomsten van de leerlingenraad worden begeleid door een leerkracht.

Dit soort zaken kan de leerlingenraad bespreken:

  • besteding van het geld dat is opgehaald met de Jantje Betonloterij
  • inrichting van het schoolplein
  • schoolfeest
  • de fietsenstalling
    … enzovoort

De leerlingenraad helpt daarnaast bijvoorbeeld ook bij de rondleiding van ouders tijdens de open dag.

Zo word je gekozen
De kinderen van de groepen 6 t/m 8 kunnen in de leerlingenraad gekozen worden. Uit elke jaargroep één jongen en één meisje.

Hiervoor vindt een verkiezingsprocedure plaats, waarbij de kandidaten, in samenwerking met hun klasgenoten, programma’s opstellen. Deze worden gepresenteerd aan de kinderen die mogen stemmen.

De stemmen worden uitgebracht door de kinderen van de groepen 5 t/m 8.

Contact achterban
In school staat een ideeënbus, waardoor iedereen iets kan inbrengen bij de leerlingenraad.
Na een vergadering vertellen de kinderen van de raad in de klassen wat er is besproken.