Klik op onderstaande onderwerpen en u scrolt automatisch naar de tekst op deze pagina.

De school

Opvoeden, leren en groeien

Het Valkhof is een Daltonschool.
Als daltonschool gaan we ervan uit dat een kind in staat is verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor zijn omgeving. Dat wordt bereikt als ouders en leerkrachten het kind de gelegenheid geven om zich te ontwikkelen tot een vrijdenkende en verantwoordelijke volwassene.

Op Het Valkhof willen we ieder kind zoveel mogelijk leren. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan het vergroten van kennis. Een kind moet op school leren èn leven. Er moet een evenwicht zijn tussen aan de ene kant intellectuele groei en aan de andere kant persoonlijke en sociale groei.

Dit zal leiden tot een mens zonder vrees, met een ondernemende, democratische instelling.

Dalton onderwijs

Daltonscholen hebben een bepaalde kijk op kinderen en op leren.
Van de bijna 7.000 basisscholen in Nederland mogen ongeveer 400 zich dalton basisschool noemen. Zij moeten daarvoor voldoen aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) . Toch is niet elke daltonschool hetzelfde.

De grondlegster van het daltonplan is Helen Parkhurst.
Haar vooruitstrevende ideeën over onderwijs en opvoeding zijn al een eeuw lang de basis voor de ontwikkelingen binnen de daltonscholen; altijd eigentijds en gericht op de toekomst van de kinderen.

Vreedzame School

Op Het Valkhof wordt de werkwijze van de Vreedzame School gehanteerd..
Dit sluit nauw aan bij het werken volgens de daltonprincipes.

In De Vreedzame school leren en oefenen kinderen allerlei vaardigheden op het gebied van burgerschap en sociale en emotionele vorming.
Concreet gaat het onder andere over: iedereen hoort erbij, rekening houden met elkaar, pestgedrag voorkomen, eventuele conflicten goed leren oplossen en dergelijke.

De Vreedzame School is daarnaast een methode met lessen waarin deze vaardigheden aangeleerd worden.

Wat er geleerd wordt

Kinderen leren elke dag, zowel binnen als buiten de school.
Op het gebied van het leerstofaanbod is er weinig verschil tussen daltonscholen en andere scholen. Voor elke Nederlandse basisschool gelden de kerndoelen die door de overheid zijn vastgesteld. Wij gebruiken allemaal ongeveer dezelfde lesboeken en dezelfde toetsen.
Het verschil tussen daltonscholen en andere scholen zit hem in hoe de kinderen zich de lesstof eigen maken. Daar zit een opvoedkundige visie achter.

Leerlingenzorg

Vaak gaat het goed met een kind en soms gaat het minder. Op school houden wij dat van ieder kind heel goed in de gaten. En als er iets geconstateerd wordt wat extra aandacht nodig heeft, dan willen we daar, in samenwerking met de ouders, graag zo gauw mogelijk wat aan doen.

Alles wat hiermee te maken heeft, wordt leerlingenzorg genoemd. Een belangrijk deel van de leerlingenzorg vindt binnen de school plaats, maar er is ook veel contact met organisaties buiten de school.

Kwaliteit

Kwaliteit leveren is meer dan alleen maar je best doen.
Op het gebied van kwaliteitsbeleid zijn er veel ontwikkelingen gaande. De scholen van OPON (Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld) en dus ook Het Valkhof, spelen daar actief op in. De kern van kwaliteitsbeleid is, dat de school zelf de resultaten goed in beeld krijgt en vervolgens plannen maakt om zaken te verbeteren. Van onze leerlingen verwachten we dat ze een kritische houding over de kwaliteit van hun werk ontwikkelen, dus mag er ook van het personeel van de school verwacht worden dat ze een zelfkritische houding hebben ten opzichte van hun werk. De kwaliteit van een school heeft vele aspecten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

(in willekeurige volgorde)

 • de resultaten op de Citotoetsen
 • het welbevinden van de kinderen
 • de organisatie van de leerlingenzorg
 • de inzet van de leerkrachten
 • de aandacht voor muziek en creativiteit
 • de inrichting van het gebouw
 • de sfeer in de school
 • de samenwerking met de ouders

Deze rij is nog veel langer te maken. Over welk aspect belangrijker of minder belangrijk is, kunnen de meningen uiteen lopen.
In de artikelen op dit deel van de site zal worden uitgelegd hoe de kwaliteit van Het Valkhof wordt gewaarborgd.

Het Team

Op Het Valkhof werken rond de 26 personeelsleden. Afhankelijk van uw vraag kunt u contact opnemen met:

 • Jelmer Meijers – directeur
 • Afke Dijkstra – intern begeleider
 • Hanneke Ridder – coördinator onderbouw
 • Karen Ketelaar – coördinator middenbouw
 • Armein Sikkenga – coördinator bovenbouw
 • Rianne Bosten – daltoncoördinator
 • Hijko Mekkes – ICT-coördinator
 • Hilde Gruppen – ICT-coördinator