Kwaliteit leveren is meer dan alleen maar je best doen.
Op het gebied van kwaliteitsbeleid zijn er veel ontwikkelingen gaande. De scholen van OPON (Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld) en dus ook Het Valkhof, spelen daar actief op in. De kern van kwaliteitsbeleid is, dat de school zelf de resultaten goed in beeld krijgt en vervolgens plannen maakt om zaken te verbeteren. Van onze leerlingen verwachten we dat ze een kritische houding over de kwaliteit van hun werk ontwikkelen, dus mag er ook van het personeel van de school verwacht worden dat ze een zelfkritische houding hebben ten opzichte van hun werk. De kwaliteit van een school heeft vele aspecten. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

(in willekeurige volgorde)

  • de resultaten op de Citotoetsen
  • het welbevinden van de kinderen
  • de organisatie van de leerlingenzorg
  • de inzet van de leerkrachten
  • de aandacht voor muziek en creativiteit
  • de inrichting van het gebouw
  • de sfeer in de school
  • de samenwerking met de ouders

Deze rij is nog veel langer te maken. Over welk aspect belangrijker of minder belangrijk is, kunnen de meningen uiteen lopen.
In de artikelen op dit deel van de site zal worden uitgelegd hoe de kwaliteit van Het Valkhof wordt gewaarborgd.