Klik op onderstaande onderwerpen en u scrolt automatisch naar de tekst op deze pagina.

Activiteiten

Activiteiten op het Valkhof

Op school vinden naast het lesgeven veel activiteiten plaats. Aan de ene kant is dat omdat ze ontspannend zijn, maar ze hebben ook altijd een onderwijskundig of opvoedkundig doel.
Zie ook het artikel Cultuur en creativiteit op deze site. Dit deel van de site zal vast niet compleet zijn, omdat er regelmatig nieuwe activiteiten zijn.

Sport

Bewegen is gezond, maar door sport leer je ook met elkaar om te gaan, samen te werken en tegen je verlies te kunnen.

Data van de activiteiten die al aan het begin van het schooljaar bekend zijn, zijn te vinden in de kalender en staan in de Jaargids.

Daarnaast worden ze altijd aangekondigd in de wekelijkse nieuwsbrief.

Sporttoernooien
Het Valkhof doet (vooral met de hoogste groepen) mee aan allerlei sportieve evenementen.
Bijvoorbeeld: de basketbal-, korfbal- , voetbal-, handbal- en zaalvoetbal- en peanutbaltoernooien.

Eind november hebben we het zwemcircuit voor de bovenbouw.

Ouders zijn van harte welkom als publiek en we kunnen altijd begeleiders gebruiken.

Gymnastiek
Kinderen van groep 1 tot groep 8 hebben hun lessen bewegingsonderwijs.

Zie ook het artikel Bewegen
Het gymnastiekrooster is te vinden in de Jaargids.

Schoolplein
Wij willen een schoolplein dat uitnodigt tot activiteit en bewegen.
Daarom wordt het huidige schoolplein in 2018 omgetoverd tot een “groen schoolplein” waarop kinderen avontuurlijk kunnen spelen.

Cultuur educatie

Culturele en creatieve activiteiten horen bij de brede ontwikkeling die we de kinderen willen aanbieden.
Er is ten slotte meer in het leven dan rekenen en taal.
Behalve de creatieve schoolvakken kennen we ook het Cultuurmenu.
Dankzij dit Cultuurmenu komen kinderen in aanraking met een gevarieerd aanbod aan kunst- en cultuuruitingen.

Zie ook: http://www.cenoordenveld.nl/cultuurmenu

Leesprojecten

Ieder jaar wordt deelgenomen aan projecten die het leesplezier bevorderen; meestal in samenwerking met de openbare bibliotheek van Roden
Welke projecten dat zijn, verschilt per jaar. Bijvoorbeeld: Leesvirus, voorlees ontbijt, bibliotheek bezoek, een schrijver in de klas, of voorleeskampioen.

sporten

Een aantal feesten kunnen op een Nederlandse school natuurlijk niet ontbreken. Klik op onderstaande artikelen voor meer informatie …

Ouder-Kind-Dag

Op de donderdagavond van de eerste schoolweek na de zomervakantie vindt de Ouder-Kind-Dag plaats.

Voor de zomervakantie en in de eerste dagen na de vakantie kunt u zich hiervoor opgeven. Er wordt een bescheiden inschrijfgeld gevraagd om de kosten te dekken.

Sint Maarten

Op 11 november gaan de kinderen in dit deel van het land zingend bij de deuren lang met hun lampionnen.
Op school wordt in alle groepen veel aandacht besteed aan het maken van een zelfgemaakte lampion. De hulp van ouders wordt daarbij meestal erg op prijs gesteld.

Vaak wordt er in de gemeenschapsruimten een tentoonstelling gemaakt van deze, meestal schitterende, werkstukken.

De kleuters gaan voor 11 november met de juffen altijd even “proeflopen” bij één van de buren van de school, zodat zij weten hoe het in zijn werk gaat.

Kerstmis

Op de laatste donderdagavond vóór de kerstvakantie houden wij onze traditionele kerstmaaltijd op school, georganiseerd door team en oudervereniging.
De kinderen eten dan in een sfeervol versierde klas met hun eigen leerkracht(en).

Tegen de Kerst krijgen de ouders nader bericht over de kerstmaaltijd en over de manier waarop zij zelf aan het welslagen kunt meewerken.

Pasen

Voor de paasvakantie vindt op school het traditionele noten schieten plaats.
De kleuters gaan het bos in en kunnen daar zomaar de paashaas tegenkomen.

Afscheidsmusical

Na ruim 8 jaar lief en leed te hebben gedeeld op de basisschool, is de afscheidsmusical van groep 8, in de laatste schoolweek, voor de betreffende kinderen een melancholiek hoogtepunt.

De groep verspreid zich over verschillende scholen voor voortgezet onderwijs en de vertrouwde basisschoolcultuur zal plaatsmaken voor iets onbekends.

De verkorte versie van de musical, met vooral de liedjes, wordt altijd opgevoerd voor de jongste kinderen. De oudere kinderen wonen de generale repetitie bij en ouders, opa’s en oma’s e.d. zijn welkom bij de slotopvoering.

De musical wordt opgevoerd in een zaal in het dorp.

Laatste schooldag

Het schooljaar wordt altijd afgesloten met een gezellige happening op het schoolplein of in de omgeving van de school. 

Goede doelen

Het is belangrijk dat kinderen ontdekken dat niet alle kinderen in dezelfde omstandigheden groot worden. Kinderen willen op zo’n moment graag wat doen.
Daarom doet de school soms mee aan incidentele inzamelingsacties en zijn er twee structurele activiteiten op dit terrein.
Jantje Beton
Onze school doet mee aan de Jantje Beton Loterij van het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton.

Concreet houdt dat in dat de kinderen van de hogere groepen “in eigen kring” loten proberen te verkopen. Het is dus niet de bedoeling dat ze de huizen bij langs gaan, maar dat ze de loten verkopen aan familie en bekenden.

De helft van de opbrengst gaat naar het Nationaal Jeugdfonds, dat daarmee speelvoorzieningen creëert voor kinderen die dat het meeste nodig hebben. De andere helft is voor de school.

Zo hebben wij mede dankzij dit geld al eens een paar mooie speeltoestellen voor het plein kunnen kopen.

Website: www.jantjebeton.nl