Het is belangrijk dat kinderen ontdekken dat niet alle kinderen in dezelfde omstandigheden groot worden. Kinderen willen op zo’n moment graag wat doen.
Daarom doet de school soms mee aan incidentele inzamelingsacties en zijn er twee structurele activiteiten op dit terrein.

Jantje Beton

Onze school doet mee aan de Jantje Beton Loterij van het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton.

Concreet houdt dat in dat de kinderen van de hogere groepen “in eigen kring” loten proberen te verkopen. Het is dus niet de bedoeling dat ze de huizen bij langs gaan, maar dat ze de loten verkopen aan familie en bekenden.

De helft van de opbrengst gaat naar het Nationaal Jeugdfonds, dat daarmee speelvoorzieningen creëert voor kinderen die dat het meeste nodig hebben. De andere helft is voor de school.

Zo hebben wij mede dankzij dit geld al eens een paar mooie speeltoestellen voor het plein kunnen kopen.

Website: www.jantjebeton.nl

Plan Nederland

Plan Nederland biedt de mogelijkheid om een kind te “adopteren”.

Voor ca. € 20,- per maand wordt financiële steun gegeven aan een bepaald kind in een derde wereld land. Natuurlijk komt die steun het hele gezin ten goede. Het geld wordt voornamelijk besteed aan voeding, medische hulp en onderwijs, zoals bijvoorbeeld de bestrijding van het analfabetisme. Dit om de leefsituatie op kortere en langere termijn te verbeteren.

De kinderen van Het Valkhof hebben een kind (gezin) geadopteerd.

Plan Nederland is een niet-commerciële organisatie, zonder politieke of godsdienstige doelstellingen. Het doel is enkel mensen in de derde wereld van een menswaardig bestaan te verzekeren.

Ons adoptiekind heet Sergina Leonela Yorigbare. Zij is geboren op 1 januari 1998 en woont in Burkina Faso.

Regelmatig ontvangen we een brief, foto of tekening van ons adoptiekind, zodat wij weten hoe het met haar gaat en waar ”ons” geld aan besteed wordt.

In totaal dragen we per jaar € 258,– bij. Dit geld wordt bijeen gebracht door de kinderen. Ze doen dat door geld te verdienen met klusjes, zoals boodschappen doen, af wassen, de auto wassen e.d. Twee keer per jaar nemen de kinderen hun geld mee naar school.

In de groepen wordt er in die periode met de kinderen over dit project gepraat. We vertellen waar het om gaat, wat het doel is en hoe we dat kunnen bereiken.

Als daltonschool vinden we “verantwoordelijkheid nemen” belangrijk. Op deze wijze proberen we te bereiken dat kinderen zich ook verantwoordelijk voelen voor de hulp aan een kind aan de andere kant van de wereld.

website: www.plannederland.nl