Een aantal feesten kunnen op een Nederlandse school natuurlijk niet ontbreken. Klik op onderstaande artikelen voor meer informatie …

Ouder-Kind-Dag

Op de donderdagavond van de eerste schoolweek na de zomervakantie vindt de Ouder-Kind-Dag plaats.

Voor de zomervakantie en in de eerste dagen na de vakantie kunt u zich hiervoor opgeven. Er wordt een bescheiden inschrijfgeld gevraagd om de kosten te dekken.

Sint Maarten

Op 11 november gaan de kinderen in dit deel van het land zingend bij de deuren lang met hun lampionnen.
Op school wordt in alle groepen veel aandacht besteed aan het maken van een zelfgemaakte lampion. De hulp van ouders wordt daarbij meestal erg op prijs gesteld.

Vaak wordt er in de gemeenschapsruimten een tentoonstelling gemaakt van deze, meestal schitterende, werkstukken.

De kleuters gaan voor 11 november met de juffen altijd even “proeflopen” bij één van de buren van de school, zodat zij weten hoe het in zijn werk gaat.

Kerstmis

Op de laatste donderdagavond vóór de kerstvakantie houden wij onze traditionele kerstmaaltijd op school, georganiseerd door team en oudervereniging.
De kinderen eten dan in een sfeervol versierde klas met hun eigen leerkracht(en).

Tegen de Kerst krijgen de ouders nader bericht over de kerstmaaltijd en over de manier waarop zij zelf aan het welslagen kunt meewerken.

Pasen

Voor de paasvakantie vindt op school het traditionele noten schieten plaats.
De kleuters gaan het bos in en kunnen daar zomaar de paashaas tegenkomen.

Afscheidsmusical

Na ruim 8 jaar lief en leed te hebben gedeeld op de basisschool, is de afscheidsmusical van groep 8, in de laatste schoolweek, voor de betreffende kinderen een melancholiek hoogtepunt.

De groep verspreid zich over verschillende scholen voor voortgezet onderwijs en de vertrouwde basisschoolcultuur zal plaatsmaken voor iets onbekends.

De verkorte versie van de musical, met vooral de liedjes, wordt altijd opgevoerd voor de jongste kinderen. De oudere kinderen wonen de generale repetitie bij en ouders, opa’s en oma’s e.d. zijn welkom bij de slotopvoering.

De musical wordt opgevoerd in een zaal in het dorp.

Laatste schooldag

Het schooljaar wordt altijd afgesloten met een gezellige happening op het schoolplein of in de omgeving van de school.