Op school vinden naast het lesgeven veel activiteiten plaats. Aan de ene kant is dat omdat ze ontspannend zijn, maar ze hebben ook altijd een onderwijskundig of opvoedkundig doel.
Zie ook het artikel Cultuur en creativiteit op deze site. Dit deel van de site zal vast niet compleet zijn, omdat er regelmatig nieuwe activiteiten zijn.

Sport

Bewegen is gezond, maar door sport leer je ook met elkaar om te gaan, samen te werken en tegen je verlies te kunnen.

Data van de activiteiten die al aan het begin van het schooljaar bekend zijn, zijn te vinden in de kalender en staan in de Jaargids.

Daarnaast worden ze altijd aangekondigd in de wekelijkse nieuwsbrief.

Sporttoernooien
Het Valkhof doet (vooral met de hoogste groepen) mee aan allerlei sportieve evenementen.
Bijvoorbeeld: de basketbal-, korfbal- , voetbal-, handbal- en zaalvoetbal- en peanutbaltoernooien.

Eind november hebben we het zwemcircuit voor de bovenbouw.

Ouders zijn van harte welkom als publiek en we kunnen altijd begeleiders gebruiken.

Gymnastiek
Kinderen van groep 1 tot groep 8 hebben hun lessen bewegingsonderwijs.

Zie ook het artikel Bewegen
Het gymnastiekrooster is te vinden in de Jaargids.

Schoolplein
Wij willen een schoolplein dat uitnodigt tot activiteit en bewegen.
Daarom wordt het huidige schoolplein in 2018 omgetoverd tot een “groen schoolplein” waarop kinderen avontuurlijk kunnen spelen.

Cultuur educatie

Culturele en creatieve activiteiten horen bij de brede ontwikkeling die we de kinderen willen aanbieden.
Er is ten slotte meer in het leven dan rekenen en taal.
Behalve de creatieve schoolvakken kennen we ook het Cultuurmenu.
Dankzij dit Cultuurmenu komen kinderen in aanraking met een gevarieerd aanbod aan kunst- en cultuuruitingen.

Zie ook: http://www.cenoordenveld.nl/cultuurmenu

Leesprojecten

Ieder jaar wordt deelgenomen aan projecten die het leesplezier bevorderen; meestal in samenwerking met de openbare bibliotheek van Roden
Welke projecten dat zijn, verschilt per jaar. Bijvoorbeeld: Leesvirus, voorlees ontbijt, bibliotheek bezoek, een schrijver in de klas, of voorleeskampioen.