Kinderen leren elke dag, zowel binnen als buiten de school.
Op het gebied van het leerstofaanbod is er weinig verschil tussen daltonscholen en andere scholen. Voor elke Nederlandse basisschool gelden de kerndoelen die door de overheid zijn vastgesteld. Wij gebruiken allemaal ongeveer dezelfde lesboeken en dezelfde toetsen.
Het verschil tussen daltonscholen en andere scholen zit hem in hoe de kinderen zich de lesstof eigen maken. Daar zit een opvoedkundige visie achter.