Op Het Valkhof wordt de werkwijze van de Vreedzame School gehanteerd..
Dit sluit nauw aan bij het werken volgens de daltonprincipes.

In De Vreedzame school leren en oefenen kinderen allerlei vaardigheden op het gebied van burgerschap en sociale en emotionele vorming.
Concreet gaat het onder andere over: iedereen hoort erbij, rekening houden met elkaar, pestgedrag voorkomen, eventuele conflicten goed leren oplossen en dergelijke.

De Vreedzame School is daarnaast een methode met lessen waarin deze vaardigheden aangeleerd worden.