Vaak gaat het goed met een kind en soms gaat het minder. Op school houden wij dat van ieder kind heel goed in de gaten. En als er iets geconstateerd wordt wat extra aandacht nodig heeft, dan willen we daar, in samenwerking met de ouders, graag zo gauw mogelijk wat aan doen.

Alles wat hiermee te maken heeft, wordt leerlingenzorg genoemd. Een belangrijk deel van de leerlingenzorg vindt binnen de school plaats, maar er is ook veel contact met organisaties buiten de school.