Onze school hecht veel waarde aan een actieve betrokkenheid van de ouders, omdat dat past binnen onze daltonvisie en omdat de school hierdoor een veel interessantere leerplek voor de kinderen wordt.

In de praktijk betekent dit dat ouders kunnen meewerken aan vele, gevarieerde activiteiten, waarbij er voor elk wat wils is.
Als u kunt en wilt helpen, dan kunt u zich door middel van het formulier “Ouderhulp” op deze site, daarvoor opgeven.

Contactouders
Om bij praktische zaken in een groep het contact tussen de leerkrachten en de ouders goed te laten verlopen, heeft elke groep minimaal één contactouder.
Er kan een beroep op deze ouder worden gedaan, als er bijvoorbeeld iets voor de groep georganiseerd moet worden. De contactouder schakelt dan de andere ouders in. Het is dus niet de bedoeling dat de contactouder zelf alles doet, maar vooral dat hij/zij het coördineert. Voorbeelden: ouders vragen voor vervoer naar een excursie, zorgen dat er een kaartje/cadeautje komt voor een ziek kind, assistentie bij creatieve activiteiten regelen, hulp organiseren voor een schoonmaakavond, de kerstviering en dergelijke.

Doordat de kinderen van de bovenbouw al vrij veel zelf kunnen regelen, zal de rol van de contactouder minder worden naarmate de kinderen ouder zijn.

Klaar-overs

Onze school beschikt over een klaar-overbrigade die de kinderen helpt veilig oversteken over de Hofstedenlaan, bij de kruising met de Havezathenlaan. Dit is een gevaarlijke, brede oversteek, waar door automobilisten vaak hard wordt gereden.

Twee verkeersbrigadiers staan daar een kwartier voor schooltijd. U begrijpt dat dit een behoorlijke organisatie vereist. De medewerking van veel vrijwilligers is dan ook nodig. We zijn er trots op dat er inderdaad zoveel mensen zijn die een beetje van hun vrije tijd willen opofferen voor de veiligheid van de kinderen. Regelmatig zult u in de nieuwsbrief oproepen tegenkomen, om het natuurlijk verloop binnen deze groep aan te vullen.

Ook via het formulier “Ouderhulp” op deze website kunt u zich hiervoor opgeven.

Als u zich aanmeldt, krijgt u van de politie een eenmalige instructie (zowel theoretisch als praktisch), waarna u officieel door de gemeente wordt aangesteld als verkeersbrigadier. Hiermee bent u dan ook verzekerd.
Bij het maken van het rooster zal rekening worden gehouden met uw wensen.

Kambrigade
Iedere school wordt op zijn tijd geconfronteerd met kinderen met luizen. Dat is vooral vervelend voor het betreffende kind.
Op een school is er altijd het risico dat kinderen luizen van elkaar overnemen. Onze school kent daarom een “kambrigade”.

Dit is een groep ouders die regelmatig alle kinderen controleert op de aanwezigheid van luizen of neten. Dankzij deze groep hebben we de laatste jaren niet meer te maken met grote luizenplagen. Wanneer er iets wordt gevonden, dan bellen de ouders van de kambrigade meteen de ouders van het betreffende kind op en geven advies voor behandeling.

Afhankelijk van de ernst kan ouders daarbij gevraagd worden om, indien mogelijk, het kind op te halen en te behandelen. Na de behandeling verwachten we het kind dan wel weer terug op school.
Als telefonisch contact niet lukt, dan krijgt het kind een briefje mee naar huis. De jassen van kinderen uit een groep waarin iets is geconstateerd, moeten tot de hercontrole worden opgeborgen in zogenaamde luizenzakken.
Ook spullen in de klas waarin luizen kunnen voorkomen, worden eventueel behandeld. Na ongeveer twee weken vindt hercontrole plaats.

We vragen alle ouders om hun kinderen zeer regelmatig op luizen en neten te controleren, het liefst met een metalen kam. Mocht u iets ontdekken, wilt u het dan zo snel mogelijk aan ons melden? Dan kan de kambrigade uitrukken en kunnen andere ouders worden gewaarschuwd.

Gelukkig rust er tegenwoordig geen taboe meer op het hebben van luizen, omdat inmiddels bekend is dat dit niets te maken heeft met persoonlijke hygiëne (eigenlijk houden deze beestjes meer van schoon dan van vies haar !).

Via het formulier “Ouderhulp” op deze website kunt u zich voor de kambrigade opgeven.

Tips:
Behandeling kan met een middeltje van de drogist, maar kan ook door minimaal twee weken lang elke dag te kammen met een eenvoudige ‘luizenkam’ of een speciale metalen kam.
Om knuffels e.d. van luizen en neten te ontdoen kunt u ze 24 uur in de vriezer stoppen of een week in een goed gesloten plastic zak.

Op de website van de GGD Drenthe is uitgebreide informatie te vinden over hoe te kammen en over de andere behandelmethoden.
Zie https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-kind/hoofdluis/

Schoonmaak materialen
Minimaal één keer per jaar wordt al het speelmateriaal van de onderbouwgroepen door kleuterleerkrachten en ouders schoongemaakt.

Komt u a.u.b. helpen als u hierover een oproep leest in de nieuwsbrief. Vele handen maken licht werk!

Mediatheek
Voor de groepen 3 t/m 8 is op de vide een mediatheek ingericht.
Kinderen leren daar ook zelfstandig gebruik te maken van het uitleenprogramma Schoolwise.

In de mediatheek zijn leesboeken en informatieve boeken bijeen gebracht. Vooral voor de wereldoriëntatievakken wordt er gebruik van gemaakt.

Om de kinderen optimaal te kunnen begeleiden en om de bibliotheek op orde te houden en actueel te houden, maken we graag gebruik van de hulp van enkele ouders.

Via het formulier “Ouderhulp” op deze website kunt u zich hiervoor opgeven.

Wissellijsten
Wat is er mooier dan je eigen werkstuk als kunstwerk terug te zien in de school.
In de gangen van de school hangen wissellijst, waarin werkstukken van kinderen worden tentoongesteld. Volgens een rooster is steeds een andere groepen daarvoor aan de beurt.
Een aantal ouders zorgt ervoor dat de nieuwe werkstukken steeds keurig worden ingelijst en opgehangen.

Via het formulier “Ouderhulp” op deze website kunt u zich hiervoor opgeven.

Begeleiding uitstapjes/gymnastiek
Als kinderen een activiteit buiten het schoolgebouw hebben, dan zijn er vaak ouders nodig om, in verband met de veiligheid van de kinderen, de leerkracht te assisteren bij de begeleiding.

U kunt daarbij denken aan culturele uitstapjes naar een museum of theater, maar ook aan sportactiviteiten en, voor de hogere groepen, het fietsen naar de sporthal voor de gymnastiekles. Ook de jaarlijkse schoolreis kan alleen maar plaatsvinden dankzij de medewerking van ouders.

Via het formulier “Ouderhulp” op deze website kunt u zich hiervoor opgeven. In de nieuwsbrief zal ook regelmatig een oproep staan voor hulp bij deze en andere activiteiten.

Creativiteit en techniek
Bij de creatieve lessen en bij lessen techniek kunnen ouders vaak een bijdrage leveren.

Nu en dan is dat in de vorm van “Reuze Keuze”. Dat zijn workshops waar kinderen uit kunnen kiezen, waaraan alle groepen van de school deelnemen.

Leerkrachten en ouders verzorgen deze workshops die een zeer breed terrein kunnen beslaan. Bijvoorbeeld iets creatiefs, iets met muziek, iets met sport en spel, ….

Via het formulier “Ouderhulp” op deze website kunt u zich hiervoor opgeven. Ook zal regelmatig in de nieuwsbrief een oproep staan voor hulp bij deze activiteiten.