Elke dag komen en gaan er bijna 300 kinderen en vele ouders/oppassers naar de school. Dat moet natuurlijk veilig gebeuren.
Daarvoor zijn afspraken gemaakt, waarvan we hopen dat iedereen zich daarna zal houden in verband met de veiligheid van de kinderen.

Zie het artikel “Met auto of fiets naar school.”

Oversteken bij klaar-overs

Onze school beschikt over een klaarover-brigade die de kinderen helpt veilig over te steken over de Hofstedenlaan, bij de kruising met de Havezathenlaan.

Meer info over Klaarovers >
Meer info over Verkeersouders >

Regels voor de overstekers
Omdat er een verkeersbrigade is, mogen de kinderen niet op een andere plaats de Hofstedenlaan oversteken.

Verder is het belangrijk dat de aanwijzingen van de verkeersbrigadiers door kinderen en volwassenen precies worden opgevolgd.

 

Met auto of fiets naar school

In verband met de verkeersdrukte in en om de school bij het brengen en halen van de kinderen zijn er in 2008 rond de school enige ingrijpende verkeersmaatregelen genomen.
Zo is er aan de oostkant van het gebouw een Kiss-and-Ride zone (KAR-zone) aangelegd en zijn de fietsenstallingen bij de gymzaal gekomen.

De gedachte hierachter is, dat we in de auto- en de fietsstromen van elkaar willen scheiden en de straat voor het gebouw zoveel mogelijk autovrij willen houden. Wij vragen alle ouders dringend om zich, voor de veiligheid van hun eigen en andermans kinderen, aan onderstaande afspraken te houden. (N.B.: Als anderen dan uzelf uw kinderen ophalen, wilt u deze personen dan ook op deze afspraken wijzen?)

 • Laat de kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school gaan.
 • Rijd met de auto niet door de Schonauwen naar de KAR-zone, maar alleen via de Statenlaan.
 • De KAR-zone is bedoeld voor halen en brengen en voor kort-parkeren. Mensen die langer op school moeten zijn, kunnen parkeren in de Statenlaan, of aan de voorzijde van het gebouw, aan de Schonauwen. Ook deze parkeerplaatsen svp benaderen vanaf de Statenlaan, zodat u niet langs de fietsers hoeft.
 • Op de KAR-zone geldt een-richtings-verkeer, ook al is dat niet met borden aangegeven. U rijdt hem op aan de noordzijde (de Schonauwen-kant) en rijdt hem af aan de zuidzijde (de Hofstedenlaan-kant).
 • In principe zet u op de KAR-zone uw kind uit en rijdt weer door. Om jonge kinderen toch even naar binnen te kunnen brengen, is het toegestaan kort te parkeren. Rijdt u wel zo ver mogelijk door, om opstoppingen bij de inrit te voorkomen. De kinderen mogen zowel de hoofdingang, als de achteringang gebruiken om naar binnen te gaan.
 • Aan de Schonauwen zijn twee parkeerplaatsen gereserveerd voor de busjes van de buitenschoolse opvang (BSO). Deze zijn aangegeven met bordjes.
 • De fietsenstalling bevindt zich rond de gymnastiekzaal. Het is belangrijk om de fietsen daar geordend neer te zetten, omdat er anders ruimtegebrek ontstaat.
 • Voor ouders die met de fiets hun kind komen ophalen is er op de stoep enige wachtruimte gecreëerd. Wilt u ervoor zorgen dat u niet in de weg staat voor kinderen die de school verlaten?
 • Bij de hoofdingang vindt u fietsenrekken voor het personeel en bezoekers van de school.
 • Er mag uiteraard niet worden gefietst op het plein of op het trottoir. Dit geldt overigens ook voor ouders.

Er is veel tijd, energie en geld gestoken in deze maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid. Het blijkt een enorme verbetering, maar ze werken alleen als iedereen er mee omgaat zoals hierboven beschreven.

Ouder als chauffeur

Bij excursies, schoolreisjes en andere uitstapjes wordt regelmatig een beroep gedaan op ouders om te helpen de kinderen met de auto ergens heen te brengen en/of op te halen. Gelukkig zijn veel ouders daartoe bereid. Veiligheid is daarbij een belangrijk item.

Twee zaken willen we hier naar voren halen:

 1. De kinderen dienen altijd conform de voorschriften en wettelijke regel in de gordels te worden vervoerd (ook op de achterbank).
 2. Wij kunnen alleen gebruik van uw diensten maken als u een geldig inzittendenverzekering heeft.

Dit alles in het belang van de veiligheid van de kinderen en om bij een onverhoopt ongeluk juridische problemen te voorkomen.
In de schoolgids staat hierover aanvullende informatie.

Meer info op de site van de Rijksoverheid.