Verzekeringen

Op een school komen veel mensen bij elkaar. Daardoor is er altijd kans op schade. Als een kind schade ondervindt, dan kan de veroorzaker daarvan of bij een kind diens ouder, daarvoor aansprakelijk worden gesteld. De school kent geen gezamenlijke ongevallenverzekering....

Buitenschoolse opvang

Het Valkhof heeft geen tussenschoolse opvang (voor de lunchpauze), aangezien er gewerkt wordt met een continurooster, volgens het Vijf Gelijke Dagen Model. daarbij eten de kinderen gezamenlijk onder leiding van de groepsleerkracht. Buitenschoolse opvang (BSO) Het...

Jarig

Jarig zijn is voor een kind één van de hoogtepunten in het jaar. En dat mag gevierd worden! De jarige mag in de klas een verjaardagskaart en een felicitatieblad kiezen. Het felicitatieblad wordt achterop de verjaardagskaart geplakt en de jarige mag deze kaart, evt....

Bereikbaarheid ouders

Voor een goede communicatie tussen school en ouders, moet er een goede wederzijdse bereikbaarheid zijn. Uw gegevens actueel Het is voor de school erg belangrijk dat wij u kunnen bereiken als dat nodig is. Wilt u daarom wijzigingen in uw adres, telefoonnummer,...

Vakantie en vrije dagen

Er wordt op school door de kinderen hard gewerkt, maar daar staan gelukkig ook een heleboel vrije dagen tegenover. Wij maken u in dit verband echter ook graag attent op wat hierover staat in het artikel over de Leerplicht. Vakantieregeling Rodermarkt 26 september 2023...