Er wordt op school door de kinderen hard gewerkt, maar daar staan gelukkig ook een heleboel vrije dagen tegenover. Wij maken u in dit verband echter ook graag attent op wat hierover staat in het artikel over de Leerplicht.

Vakantieregeling
Rodermarkt 28 september 2021
Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 21 februari t/m 25 februari 2022
Paasweekend 15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 mei en 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni en 7 juni 2022
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022

 

 

Vrije Dagen en Studiedagen

Naast de vakanties, hebben de kinderen nu en dan een dag of een dagdeel vrij i.v.m. studie- of werkbijeenkomsten van het team, of i.v.m. een schoolactiviteit. Soms betreft het alle kinderen en soms bepaalde groepen.

De data in het hierna volgende lijstje staan vast. Van enkele andere activiteiten is de datum nog niet bekend. Zodra ze dat wel zijn, zullen die worden vermeld in de nieuwsbrief de Valkinfo.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat u zelf de extra vrije momenten, roosterwijzigingen en dergelijke aan de buitenschoolse opvang dient door te geven (BSO).

Datum Dagdeel Vrij i.v.m. Groep
27 september 2021
10 november 2021
18 februari 2022
14 april 2022
 hele dag  MARGE-dagen  1 t/m 8

24 december 2021
17 maart 2022
15 juli 2022

middag vanaf 12.00 uur vrij

1 t/m 8

We zien er natuurlijk op toe, dat de kinderen het verplichte aantal uren onderwijs per jaar ontvangen.