Er wordt op school door de kinderen hard gewerkt, maar daar staan gelukkig ook een heleboel vrije dagen tegenover. Wij maken u in dit verband echter ook graag attent op wat hierover staat in het artikel over de Leerplicht.

Vakantieregeling
Rodermarkt 26 september 2023
Herfstvakantie 23 oktober t/m 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2022 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
Paasweekend 28 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024
Pinksteren 20 mei 2024
Junivakantie 24 juni t/m 28 juni 2024
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2024

 

 

Vrije Dagen en Studiedagen

Naast de vakanties, hebben de kinderen nu en dan een dag of een dagdeel vrij i.v.m. studie- of werkbijeenkomsten van het team, of i.v.m. een schoolactiviteit. Soms betreft het alle kinderen en soms bepaalde groepen.

De data in het hierna volgende lijstje staan vast. Van enkele andere activiteiten is de datum nog niet bekend. Zodra ze dat wel zijn, zullen die worden vermeld in de nieuwsbrief de Valkinfo.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat u zelf de extra vrije momenten, roosterwijzigingen en dergelijke aan de buitenschoolse opvang dient door te geven (BSO).

Datum Dagdeel Vrij i.v.m. Groep
25 september 2023
6 december 2023
28 maart 2024
 hele dag  MARGE-dagen  1 t/m 8
22 december 2022
19  juli 2023
middag vanaf 12.00 uur vrij 1 t/m 8

We zien er natuurlijk op toe, dat de kinderen het verplichte aantal uren onderwijs per jaar ontvangen.