Er wordt op school door de kinderen hard gewerkt, maar daar staan gelukkig ook een heleboel vrije dagen tegenover. Wij maken u in dit verband echter ook graag attent op wat hierover staat in het artikel over de Leerplicht.

Vakantieregeling
Rodermarkt 27 september 2022
Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Paasweekend 7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 mei en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 24 juli t/m 26 augustus 2023

 

 

Vrije Dagen en Studiedagen

Naast de vakanties, hebben de kinderen nu en dan een dag of een dagdeel vrij i.v.m. studie- of werkbijeenkomsten van het team, of i.v.m. een schoolactiviteit. Soms betreft het alle kinderen en soms bepaalde groepen.

De data in het hierna volgende lijstje staan vast. Van enkele andere activiteiten is de datum nog niet bekend. Zodra ze dat wel zijn, zullen die worden vermeld in de nieuwsbrief de Valkinfo.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat u zelf de extra vrije momenten, roosterwijzigingen en dergelijke aan de buitenschoolse opvang dient door te geven (BSO).

Datum Dagdeel Vrij i.v.m. Groep
26 september 2022
4 oktober 2022
5 oktober 2022
24 mei 2023
30 mei 2023
 hele dag  MARGE-dagen  1 t/m 8
23 december 2022
21  juli 2023
middag vanaf 12.00 uur vrij 1 t/m 8

We zien er natuurlijk op toe, dat de kinderen het verplichte aantal uren onderwijs per jaar ontvangen.