Er wordt op school door de kinderen hard gewerkt, maar daar staan gelukkig ook een heleboel vrije dagen tegenover. Wij maken u in dit verband echter ook graag attent op wat hierover staat in het artikel over de Leerplicht.

Vakantieregeling
Rodermarkt 22 september 2020
Herfstvakantie 12 oktober t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2020
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2020
Paasweekend 2 april t/m 5 april 2020
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2020
Hemelvaart 13 mei en 14 mei 2020
Pinksteren 24 mei 2020
Zomervakantie 12 juli t/m 20 augustus 2020

 

Rodermarkt 28 september 2021
Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari 2022
Paasweekend 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Pinkstermaandag 6 juni 2022
Zomervakantie 18 juli t/m 26 augustus 2022
Vrije Dagen en Studiedagen

Naast de vakanties, hebben de kinderen nu en dan een dag of een dagdeel vrij i.v.m. studie- of werkbijeenkomsten van het team, of i.v.m. een schoolactiviteit. Soms betreft het alle kinderen en soms bepaalde groepen.

De data in het hierna volgende lijstje staan vast. Van enkele andere activiteiten is de datum nog niet bekend. Zodra ze dat wel zijn, zullen die worden vermeld in de nieuwsbrief de Valkinfo.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u erop dat u zelf de extra vrije momenten, roosterwijzigingen en dergelijke aan de buitenschoolse opvang dient door te geven (BSO).

Datum Dagdeel Vrij i.v.m. Groep
21 september 2020
24 november 2020
19 februari 2020
15 april 2020
26 mei 2020
 hele dag  MARGE-dagen  1 t/m 8
6 april 2020 hele dag Onderwijsdag gemeente Noordenveld 1 t/m 8

We zien er natuurlijk op toe, dat de kinderen het verplichte aantal uren onderwijs per jaar ontvangen.