Voor een goede communicatie tussen school en ouders, moet er een goede wederzijdse bereikbaarheid zijn.

Uw gegevens actueel

Het is voor de school erg belangrijk dat wij u kunnen bereiken als dat nodig is.
Wilt u daarom wijzigingen in uw adres, telefoonnummer, huisarts, telefoonnummer voor noodopvang etc. zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven? Bij voorkeur schriftelijk.

Gezinsomstandigheden veranderen wel eens door huwelijk, echtscheiding en dergelijke.
Wij verzoeken u dringend om ook dit aan ons door te geven. Niet alleen voor het actueel houden van onze administratie, maar vooral omdat het voor leerkrachten, maar bijvoorbeeld ook voor overblijfkrachten, belangrijk is om te weten wanneer er iets ingrijpends plaatsvindt in het gezin, zodat zij het gedrag van het kind beter kunnen begrijpen.

Noodnummers

Als u uw kind op school aanmeldt, dan vragen wij u om ons minstens één adres / telefoonnummer te geven van een persoon die uw kind kan opvangen als u zelf niet bereikbaar bent.

Veel mensen kiezen daarvoor familieleden of buren. Misschien ten overvloede: Overlegt u van tevoren wel even met deze personen of zij dit willen doen.

Het is voor het kind buitengewoon belangrijk dat er actuele noodnummers in onze administratie zitten. Vooral als het kind op school ziek wordt, of een ongelukje krijgt, is een opvangadres onmisbaar.

Wij verzoeken u daarom om iedere wijziging in zowel uw eigen adres- of telefoongegevens als in het opvangadres / de noodnummers meteen aan de administratie door te geven door een nieuw formulier “Contact- en opvangadressen” volledig in te vullen.

Klik hier voor het ‘Contact- en opvangadressen’ formulier (PDF)