Jarig zijn is voor een kind één van de hoogtepunten in het jaar. En dat mag gevierd worden!

De jarige mag in de klas een verjaardagskaart en een felicitatieblad kiezen. Het felicitatieblad wordt achterop de verjaardagskaart geplakt en de jarige mag deze kaart, evt. samen met andere leerlingen, versieren met stickers naar keuze.

Eén keer per maand, op wisselende dagen van week, wordt er voor alle jarigen van de maand (personeel en kinderen)gezongen in de Valkuil.

Trakteren

Een jarig kind mag in de klas natuurlijk trakteren.
Het zou prettig zijn als u voor de leerkracht dezelfde traktatie zou meegeven als voor de kinderen.

Snoepbeleid

Als er ter gelegenheid van een verjaardag of een ander heuglijk feit wordt getrakteerd, dan is het voor ouders wel eens lastig om te kiezen waaruit die traktatie dan moet bestaan.

Als school hanteren wij niet een snoepverbod oid, maar wij hebben wel een paar adviezen rond snoep op school.

Er kan lang over worden gediscussieerd wat wel en wat geen “snoep” is en wat wel of niet gezond is. Daarin willen wij ons niet mengen.

Maar net als de ouders, willen wij wel graag bijdragen aan de gezondheid van de kinderen. Daar hoort bij dat kinderen leren verantwoord met snoep om te gaan. Daarom brengen wij de volgende tips graag onder uw aandacht:
Vermijd grote traktaties. Een traktatie moet geen ‘maaltijd’ worden. Wij zien wel eens dat, vooral de jongere, kinderen het soms echt niet op kunnen.
Trakteer liever niet op dingen die overduidelijk niet gezond zijn omdat ze vooral bestaan uit suiker, vet, kleurstoffen en dergelijke.
Zoek op websites naar ideeën voor alternatieve traktaties. De zoekterm “gezonde traktaties” brengt u bij tientallen leuke en lekkere suggesties. Of kijk eens op de site: www.gezondtrakteren.nl
Een traktatie hoeft niet altijd iets te wezen dat je kunt opeten. Ook bijvoorbeeld een klein puzzeltje, spelletje, of een originele pen zijn leuk om op te trakteren.
Ouders blijven uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de traktatie die zij in overleg met hun kind uitkiezen.

Ook de school (oudervereniging en personeelsleden) trakteert wel eens en probeert zich aan deze richtlijn te houden.

Geen verjaardag uitnodigingen

Onder de kopjes “Trakteren” en “Snoepbeleid”, wordt al het een en ander verteld over de viering van een verjaardag.

Nog één aanvulling daarop. Wij staan niet toe om uitnodigingen voor kinderfeestjes op school uit te reiken, aangezien dit nogal pijnlijk kan zijn voor de kinderen die niet worden uitgenodigd.

Dit sluit aan bij ons beleid om ook het uitdelen van kerstkaartjes niet toe te staan.

Juf of meester jarig?

Als één van de teamleden jarig is, gaat de vlag uit en wordt er door de hele school in de Valkuil voor hem / haar gezongen. Kinderen die op die dag ook jarig zijn mogen dan ook mee op de tafel.

In de Valkinfo wordt meestal aangekondigd wanneer de leerkracht zijn/haar verjaardagsfeest viert. De kinderen van de groep die dat leuk vinden, mogen dan verkleed op school komen.

In de Jaargids staan de data.