Opvoeden, leren en groeien

Het Valkhof is een Daltonschool. Als daltonschool gaan we ervan uit dat een kind in staat is verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor zijn omgeving. Dat wordt bereikt als ouders en leerkrachten het kind de gelegenheid geven om zich te ontwikkelen tot een...

Dalton onderwijs

Daltonscholen hebben een bepaalde kijk op kinderen en op leren. Van de bijna 7.000 basisscholen in Nederland mogen ongeveer 400 zich dalton basisschool noemen. Zij moeten daarvoor voldoen aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) . Toch is niet...

Vreedzame School

Op Het Valkhof wordt de werkwijze van de Vreedzame School gehanteerd.. Dit sluit nauw aan bij het werken volgens de daltonprincipes. In De Vreedzame school leren en oefenen kinderen allerlei vaardigheden op het gebied van burgerschap en sociale en emotionele vorming....

Wat er geleerd wordt

Kinderen leren elke dag, zowel binnen als buiten de school. Op het gebied van het leerstofaanbod is er weinig verschil tussen daltonscholen en andere scholen. Voor elke Nederlandse basisschool gelden de kerndoelen die door de overheid zijn vastgesteld. Wij gebruiken...

Leerlingenzorg

Vaak gaat het goed met een kind en soms gaat het minder. Op school houden wij dat van ieder kind heel goed in de gaten. En als er iets geconstateerd wordt wat extra aandacht nodig heeft, dan willen we daar, in samenwerking met de ouders, graag zo gauw mogelijk wat aan...

Kwaliteit

Kwaliteit leveren is meer dan alleen maar je best doen. Op het gebied van kwaliteitsbeleid zijn er veel ontwikkelingen gaande. De scholen van OPON (Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld) en dus ook Het Valkhof, spelen daar actief op in. De kern van kwaliteitsbeleid...