Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (de MR) bestaat uit evenveel ouders als personeelsleden en praat mee over beleidskwesties die in de gemeente en op school spelen. De MR van Het Valkhof heeft zelf haar doelstelling als volgt geformuleerd: “De MR behartigt de belangen van...

Oudervereniging (OV)

In de Oudervereniging (de OV; voorheen “Ouderraad”) zitten, in tegenstelling tot de MR, alleen ouders en houdt zich, in samenwerking met het team, vooral bezig met de vele praktische, vaak “gezellige”, zaken die georganiseerd of gedaan worden...

Verkeersbrigadiers

Onze school was indertijd de eerste school met het Drents Verkeersveiligheids Label, dat wordt uitgegeven door de provincie Drenthe aan scholen die zich actief inspannen voor de verkeersveiligheid van de kinderen. Een actieve groep verkeersouders houdt zich sindsdien...