Medezeggenschapsraad (MR)

MR notulen 11 september 2018 – versie 2De Medezeggenschapsraad (de MR) bestaat uit evenveel ouders als personeelsleden en praat mee over beleidskwesties die in de gemeente en op school spelen. De MR van Het Valkhof heeft zelf haar doelstelling als volgt...

Oudervereniging (OV)

In de Oudervereniging (de OV; voorheen “Ouderraad”) zitten, in tegenstelling tot de MR, alleen ouders en houdt zich, in samenwerking met het team, vooral bezig met de vele praktische, vaak “gezellige”, zaken die georganiseerd of gedaan worden...

Verkeersouders (VO)

Onze school was indertijd de eerste school met het Drents Verkeersveiligheids Label, dat wordt uitgegeven door de provincie Drenthe aan scholen die zich actief inspannen voor de verkeersveiligheid van de kinderen. Een actieve groep verkeersouders houdt zich sindsdien...

Jaarverslagen MR, OV en verkeersouders

Hieronder vind u de directe downloadlinks van de PDF bestanden. Het PDF wordt geopend in een nieuw venster van uw browser. Notulen MR vergadering 25-06-2019 Notulen MR vergadering 28-05-2019 MR notulen 11 september 2018 – versie 2 Notulen MR vergadering 15 april...