In de Oudervereniging (de OV; voorheen “Ouderraad”) zitten, in tegenstelling tot de MR, alleen ouders en houdt zich, in samenwerking met het team, vooral bezig met de vele praktische, vaak “gezellige”, zaken die georganiseerd of gedaan worden voor de kinderen..

De Oudervereniging organiseert, verspreid over het schooljaar, onder andere de volgende activiteiten: Ouder-Kind-Dag, Sinterklaasfeest, Kerstviering, projecten, speldagen, en de Jaarpresentatie.