Informatiegidsen

Op deze pagina staan enkele links naar digitale school informatiegidsen die u na het openen eenvoudig kunt printen. Het PDF of Word bestand opent zich in een nieuw venster of komt in de downloadmap van uw computer, afhankelijk van uw computerinstellingen. Jaargids Het...

Formulieren

Op deze pagina staan enkele links naar digitale formulieren die u na het openen eenvoudig kunt printen. Het PDF bestand opent in een nieuw venster. De ingevulde formulieren kunt u op school afgeven bij de administratie. Contact en opvangadressen Ouderhulp versie...

Onze leerlingen

Kinderen zijn uiteraard de belangrijkste personen in een school. Om hen draait het allemaal. Geen wonder dat we graag willen dat ze meedenken, meepraten en meedoen. Leerlingenraad Het Valkhof is een Daltonschool. We willen de kinderen leren verantwoordelijkheid te...

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (de MR) bestaat uit evenveel ouders als personeelsleden en praat mee over beleidskwesties die in de gemeente en op school spelen. De MR van Het Valkhof heeft zelf haar doelstelling als volgt geformuleerd: “De MR behartigt de belangen van...