De nieuwsbrieven worden sinds mei, via Parro, naar de ouders verstuurd.