U heeft het in de krant of op TV al kunnen lezen en zien: de thuisblijfregels voor kinderen zijn veranderd.
Licht verkouden kinderen mogen weer naar school. Er is geen verschil meer tussen onder- en bovenbouw.
Kinderen mogen niet naar school:
 Als het kind benauwdheidsklachten heeft.
 Als het kind koorts heeft.
 Als het kind (meer dan incidenteel) hoest.
 Als iemand in het gezin / de naaste omgeving Covid-19 heeft.
 Als iemand in het gezin / de naaste omgeving benauwdheidsklachten heeft.
 Als iemand in het gezin / de naaste omgeving koorts heeft.
In deze gevallen moet het kind thuis blijven tot 24 uur nadat de klachten weg zijn.
Kinderen met klachten hoeven zich meestal niet te laten testen.
Dat testen moet wel, als het kind ernstig ziek is of als iemand in het gezin / de naaste omgeving Covid-19
heeft. Bel dan meteen de huisarts.
Voor leerkrachten blijft nog steeds gelden dat zij bij lichte verkoudheidsklachten thuis blijven en zich zo snel
mogelijk laten testen. In zo’n geval is de juf of meester vaak minimaal een dag afwezig.
Daarom zou het fijn zijn dat met uw verkouden kind afspreekt een beetje uit de buurt van de meester / juf
te blijven.
Hoesten/niezen in de elleboog, handen wassen, afstand houden ……
U kent het zo langzamerhand.
Het gevaar is dat we dit soms vergeten.